Идеята зад проекта EasyLife е много стара и ние работихме дълго време, за да я осъществим. Още от основаването на ИзиХоум, когато се посветихме на строителството на еднофамилни къщи си поставихме няколко амбициозни цели. Проекта EasyLife просто е още една стъпка към постигането им.

Първата ни цел е - да направим еднофамилната къща толкова достъпна колкото и апартамента!

Тук ние сме постигнали много. Чрез ИзиХоум успяхме да наложим на пазара изключително висококачествени жилищни сгради, които се строят за кратки срокове, на много изгодна цена и без да носят какъвто и да било риск за клиента.
Само това, обаче, не е достатъчно.

Чрез нашата строителна дейност ние намалихме рисковете за клиента и направихме строителството изгодно, ясно и безпроблемно, но това е само едната страна на монетата.
Изборът и закупуването на парцела за строителство и всички изненади, трудности и пречки свързани с това, оставаха грижа на клиента. Тъкмо там се крият основните причини, които до този момент правеха строежа на еднофамилна къща бавен, труден, несигурен и много скъп процес.
Чрез проекта EasyLife ние предлагаме категорично решение на всички подобни проблеми.
Постигаме това като внимателно подбираме и закупуваме за наша сметка парцели за строителство на еднофамилни къщи.

След това, отново за наша сметка, извършваме всички подготвителни дейности, предпроектни проучвания и градоустройствени процедури. Едва тогава, когато терените са напълно подготвени за започване на строителството, ние ги предоставяме на нашите клиенти, за да могат да построят, с наша помощ, така желания дом.

Втората ни цел е - да направим еднофамилната къща достъпна за всеки.

Ние знаем, че това не е въпрос само на ниска цена, но и на улеснен достъп до финансиране.
Чрез проекта EasyLife ние решаваме този проблем и то по най-добрия начин.
Закупувайки парцела за строителство за наша сметка ние спестяваме на клиента най-сериозната първоначална инвестиция.
По този начин за клиента ни е необходимо да финансира със собствени средства, на малки вноски, само строителството до определен етап (например до Акт № 14).
След този момент клиентът може да си осигури банков заем за сградата заедно със земята и то при най-добри условия.

Казано с други думи, ние предоставяме на нашите клиенти възможността да получат необходимото финансиране, при най-изгодни условия срещу самоучастие в размер на около 30 - 40% от стойността на целия проект.
Държим ясно да отбележим, че този наш подход допринася много не само за улесненото финансиране, но е и безспорна гаранция и допълнителна сигурност за клиента, тъй като неговите средства се влагат директно в договорените етапи от строителството на неговия дом и се насочват и разпределят единствено от клиента, а не от строителя.

Третата и много важна цел е - да предложим на клиентите се не само жилище, но и стабилна инвестиция.

Икономическите ни познания, а и опитът ни, показват ясно – собствеността върху земя и сграда е възможно най-стабилната форма на инвестиция независимо от пазарната конюнктура.
От тази гледна точка целта на EasyLife не е да повтаря направеното дотук от други строители. Целта е да променим виждането за инвестиция, а така също и за начин на живот.

Най-важното тук е, че за парите си всички клиенти на EasyLife получават избраната и построена за тях жилищна сграда в отделен Урегулиран Поземлен Имот /УПИ/ без съсобственост на други юридически или физически лица, както в сградата, така и в парцела.

И накрая, ние се стремим да осигурим на клиента пълна свобода в избора.

Защото това е смисълът да построиш къща за себе си и за семейството си.
Ние смятаме, че нямаме право да налагаме на никого единствено нашите виждания за архитектура, функционалност, красота.
Ето защо, както ще видите и в другите секции, ние сме разработили проекти, които смятаме за подходящи за конкретния парцел, но те са само насока.
Всеки наш клиент има пълната свобода сам да определи абсолютно всичко свързано със строителството на неговия дом – от площта и етажността до външния вид или ландшафтното оформление. Разбира се по време на този процес, нашият екип ще е под ръка, за помощ или съвет.

Този наш подход, изцяло в полза на клиента, позволява и друго – клиентът сам да определи стойността на строителството, като е свободен да определя площта, архитектурата и материалите за своя дом според бюджета, с който разполага.