Макар че заглавието на секцията е "Цени”, то тук няма да говорим за конкретни суми, а по-скоро затова защо твърдим, че къщите от проекта EasyLife са достъпни толкова, колкото апартамент.
Сега ще го демонстрираме – идеята зад EasyLife е цената да се образува не от спекулативни фактори, а съвсем простичко:

Цена на земята + Цена на строителството = Крайна цена.

Освен това, цената на строителството зависи най-вече от изискванията на клиента към площ, етажност, вид и степен на завършеност на сградата. Така клиентът сам може да определи колко да похарчи за строителството.
Какво Ви спестяваме по този начин? Наистина много!

Извън цената на сграда и земя от EasyLife остават:

- Спекулативното увеличение в цената – В повечето случаи строителите и инвеститорите всъщност не печелят от предоставянето на строителни услуги, а от спекулативни фактори, като състояние на пазара, предлагане на сходни продукти, локация на имота и много други. При EasyLife спекулативния момент е изцяло изолиран, тъй като инвеститорът сте Вие и освен това строите Вашия дом при установени крайни цени, които не подлежат на промяна през срока на договора за строителство.

- Допълнителни разходи – Често пъти хората, които са взели решение сами да построят своя дом, се сблъскват с множество допълнителни разходи, които остават извън първоначалните калкулации. Такива най-често са свързани с лош подбор на терена за строителство и могат да бъдат – разходи за промяна на статута на земята, необходимост от изграждане на прилежаща инфраструктура, укрепителни работи, предпроектни проучвания и много други. При проекта EasyLife всички подобни проблеми са предварително изолирани, като терените за строителство, притежавани от нас са обезпечени с всичко необходимо за безпроблемно и незабавно разрешаване и започване на строителството, като разходите за това са изцяло поети от страна на EasyLife.

- Риск – Строителството на частни начала крие голяма доза риск. Непълното познаване на строителния процес или законодателството, недобросъвестни или некомпетентни изпълнители могат сериозно да забавят, оскъпят или изцяло застрашат успешното реализиране на подобен проект. Нашите клиенти, от друга страна, освен че могат да разчитат на дългогодишния ни опит като строители, също се ползват от договори с ясни срокове и гаранции за всички строителни или инсталационни работи, които сме извършили за тях.

Начин На Плащане

Нашата цел, както казахме и по-рано, е да направим еднофамилната къща лесно достъпна за хора, които желаят да се възползват от всички предимства, които животът в самостоятелна къща предлага.
Това е свързано не само с ниски цени, но и с улеснен начин на плащане и достъп до финансиране. Ето защо ние в EasyLife специално сме помислили как да облекчим нашите клиенти.

На първо място постигаме това, като закупуваме терените за строителство изцяло за наша сметка. По този начин за нашите клиенти не е необходимо да правят голяма първоначална инвестиция под формата на земя и едва след това да планират разходите за строителство. При проекта EasyLife е тъкмо обратното – Вие можете да започнете строителството на дома си с малки суми, които се изплащат на етапи от строителството и при нужда от средства, да си осигурите банков заем на основание на вече построената сграда. В този случай, едва след като Вашия дом е завършен и финасирането е осигурено Вие ще можете да покриете напълно задълженията си към EasyLife.

Ето как става това:
За да улесним сметките да предположим, че стойността на строителството е равна на стойността на земята. По този начин - 50 % от общата сума на проекта е стойността на строителството + още 50 % от общата сума, която е стойността на земята.
За да започнем строителството са ни необходими 5 % от общата стойност на проекта при сключване на договор, още 10 % при започване на строителството, още 10 % при достигане на кота + 0.00 на сградата и още 10 % при завършване на грубия строеж на сградата, като в този момент вече можете да усвоите и банков заем.
Така направената калкулация показва, че самоучастие от около 35 % е напълно достатъчно, за да се сдобием с нова къща и самостоятелен двор при изключително изгодни условия.