Проектът EasyLife – Лозен е разработен, за да се отговори на търсенето на еднофамилни къщи за целогодишно обитаване в непосредствена близост да града. Разположението, площта и прилежащата инфраструктура на парцелите за строителство позволяват целогодишна експлоатация, без каквито и да било затруднения за живеещите.

Парцелите за строителство за EasyLife – Лозен са подбрани с оглед на няколко важни предимства:

-Близост до София– около три километра до Цариградско шосе и около дванадесет километра до Орлов Мост.

-Безпроблемен достъп– Всеки един от парцелите е с лице на ул. "Къси Дол”, като достъпът се осъществява само по асфалтирани и равни улици, част от пътната инфраструктура на селището. Парцелите се намират в близост до центъра на с. Горни Лозен, което дава пряк достъп до обществен транспорт.

-Достъп до обществено обслужване– Освен с добра инфраструктура с. Горни Лозен се отличава с добро обществено обслужване. Парцелите са ситуирани така, че живеещите да имат непосредствен достъп до търговски обекти, училища, детски градини. Освен това, близостта до София дава възможност за бърз достъп до широка гама дейности от общественото обслужване.

-Прилежаща инфраструктура– Терените зе строителство разполагат с необходимата техническа инфраструктура, която да обезпечи както строителството, така и безпроблемното обитаване на жилищните сгради.

-Инвестиционен потенциал– Парцелите са перфектно ситуирани, както по отношение на града, така и в рамките на Лозен.

Освен това е налична изградена инфраструктура, парцелите са урегулирани и с улеснен достъп. Всичко това заедно с формата, релефа и изложенията ги прави доста рядко срещани имоти, а оттам много атрактивни. Вземайки пред вид и големия интерес към подобни терени, особено в районите южно от София, то ние смятаме, че застрояването на конкретните парцели съдържа в себе си голям инвестиционен потенциал, независимо от общото състояние на пазара на недвижими имоти.

Терени за строителство /УПИ/

Парцелите включени в проекта EasyLife – Лозен са четири на брой, всеки с площ от 600 м2 при размери 14.50 м /лице/ и 41.30 м /дълбочина/. Достъпът се осъществява от Юг, а основните изложения са Изток и Запад.
Парцелите са с надморска височина от 685 м и лека денивелация /около 4%/ в посока Юг-Север. Сградите се разполагат свободностоящи, като всички четири изложения са отворени. Парцелите гледат към Юг – Лозенска Планина, Запад – София, Север – Софийско поле и Стара Планина, Изток – Лозен, Лозенска Планина.
Парцелите са в регулацията на с. Горни Лозен и попадат в Жилищна зона с малкоетажно застрояване в природна среда /Жм1/ при параметри на застрояване – Плътност – 30%, Кота Корниз – 10.0 м, К интензивност – 0.9, Минимална озеленена площ – 60 %.

Начин На Застрояване и Целева Група

Проектът EasyLife – Лозен е насочен най-вече към млади семейства, работещи в столицата и водещи активен начин на живот, които желаят да живеят в еднофамилно жилище със самостоятелен двор на чист въздух, спокойствие и близост до природата.

Същевременно, локацията и инфраструктурата позволяват бърз достъп до центъра на града по всяко време на денонощието.

Комбинацията от тези фактори ни кара да смятаме, че най-удачно е застрояването да се изпълни с максимално функционални жилищни сгради, при които акцента да бъде върху ниските експлоатационни разходи и улесненото обслужване, съчетани с комфорта и предимствата на живота в самостоятелна къща.

Ето защо при разработката на примерните проекти за EasyLife – Лозен сме концентрирали усилията си към предлагането на жилища, които да бъдат със средноголяма площ, комфортни, прецизно разпределени и функционални, лесни за обслужване и експлоатация, които да попаднат в ниския до среден ценови сегмент.