Какво е новото в схемата на плащане – това не е ли просто продажба "на зелено”?

Не, проектът EasyLife не е схема за закупуване на имот "на зелено”.

Основната разлика е там, че при закупуване на имот "на зелено” Вие финансирате изграждането на една обща сграда или на цял комплекс.
С други думи, при покупка "на зелено” с парите си отделния клиент финансира общото начинание.

При EasyLife това не е така. Строителството в отделни, обособени и независими Урегулирани Поземлени Имоти /УПИ/, съгласно индивидуални договори, означава, че клиентите финансират единствено собствения си дом, без да зависят от други наши клиенти или ангажименти.
Заплащайки строителството на договорени вноски, Вие строите едиствено Вашето жилище и всички Ваши средства се насочват именно там.

И накрая, за да се разграничим максимално от схемата "имот на зелено”, ние отидохме дори и по-далеч. Плащанията от страна на клиенти в рамките на проекта EasyLife са пряко обвързани с етапите на строителството.

По този начин, ние получаваме пари само срещу реално свършена работа, а не срещу обещания. Това, освен всичко описано по-горе, е още един начин да изолираме категорично рисковете за клиентите, които са ни се доверили.

Каква е разликата между проекта EasyLife и комплексите от еднофамилни или редови къщи?

Разликата е огромна. Тъкмо тя е причината да твърдим, че проектът EasyLife всъщност е качествено нов продукт на имотния пазар.
При проекта EasyLife терминът "комплекс” изобщо отсъства и това е така защото EasyLife е разработен, за да предложи:

- Нулева съсобственост -
Всеки наш клиент е единствен собственик на Урегулирания Поземлен Имот и къщата, построена в него.

- Отделен и независим достъп –
Съгласно българското законодателство всеки Урегулиран Имот, каквито са имотите включени в EasyLife, задължително разполага със собствен достъп и лице на улица.

- Пълна независимост –
Собствеността върху отделен УПИ дава пълна независимост на всички собственици. Те не са длъжни да се съобразяват нито с обща подръжка, мениджмънт, достъп, а и не само това. Клиентите на EasyLife са свободни да избират архитектурата на своя дом, сградите от допълващото застрояване, озеленяване и вертикално оформление.

Каква къща мога да имам в рамките на проекта EasyLife?

Проектът EasyLife е създаден с цел да дава максимална свобода на всеки клиент, така че всеки да може да построи за себе си дома, за който мечтае. Тук няма ограничения, освен разбира се градоустройствените показатели, валидни за терените за строителство /отстояния, плътност и др./.

Клиентът може да избира изцяло архитектурата, разпределението, етажността и не само това. Нашите клиенти избират също така и вида конструкция на сградата.

Хората, които ни познават знаят, че ние сме екипът разработил и внедрил на българския пазар жилищната сграда със стоманена-модулна конструкция под търговското наименование EasyHome. Освен това, обаче, ние сме натрупали основния си строителен опит в традиционното строителство със стоманобетон.

Ето защо нашите клиенти ще могат да разчитат на нашия професионализъм при изграждането и на двата типа сгради, като са напълно свободни да избират и вида конструкция на новия си дом.

В какъв срок ще бъде завършена моята къща?

Това зависи най-вече от площта и етажността на сградата Ви, която разбира се, определяте самият Вие.
В най-честите случаи строителството може да бъде завършено в рамките на шест до десет месеца от датата на сключване на договор.

Не е ли по-добре да закупя вече построена къща?

Това е въпрос на лично решение, но все пак ние имаме какво да кажем и по този въпрос.
Една от причините да инвестираме време и много усилия в разработката на проекта EasyLife е да помогнем на хората, които се нуждаят от дом, да го притежават без да се налага да правят никакви компромиси.

Какво имаме пред вид?

На първо място, покупката на готова сграда неминуемо е компромис що се касае до личните виждания за архитектура, разпределение, площ или визия. При готовата сграда тези фактори са определени в отсъствието на купувача, който всъщност ще използва сградата.

На второ място са сигурността и качеството. Често пъти готовите сгради са с неизрядни строителни книжа, но дори и при наличие на такива е много трудно да се установи пълната история на строежа, качеството на изпълнените строително-монтажни работи или вложените материали.

От друга страна, нашите клиенти, като инвеститори имат неотменимото право да определят и контролират качеството на влаганите в строителството материали, а така също и изпълнението на всички строителни работи.

Също така е важно да се отбележи, че често пъти покупката на готова сграда носи в цената си една сериозна добавена стойност, като печалба за продавача, от която клиентите на EasyLife практически са освободени.

Последно, бихме желали да обърнем внимание и на дома като инвестиция.

Част от философията зад проекта EasyLife е да осигурим на клиентите си не само качествен и удобен дом, но и стабилна инвестиция. Постигаме това чрез внимателния подбор на терените за строителство, които са ситуирани на превъзходни локации, снабдени са с необходимата прилежаща инфраструктура и са оформени като отделни независими урегулирани имоти.

Всички тези фактори в комбинация с качествено застрояване превръщат имотите включени в проекта EasyLife в изключително добра инвестиция, с която собственикът може свободно да оперира, а освен това може да придобие на много изгодна цена.